Medezeggenschapsraad

Notulen vergaderingen

Medezeggenschapsraad
In de wet is geregeld op welke wijze ouders en leerkrachten inspraak en medezeggenschap hebben over de inrichting en de organisatie van het onderwijs op school. De directie en het schoolbestuur zijn verplicht voor een groot aantal zaken advies of instemming te vragen aan de medezeggenschapsraad. Ook waar die verplichting er niet is, hechten we echter veel waarde aan de inbreng van ouders. U kunt de MR benaderen als u vragen of zorgen heeft over bepaalde zaken. De MR denkt mee over het schoolbeleid. Zij vergaderen ongeveer 6 keer per jaar. De MR onderhoudt contacten met de ouders onder andere via de Helioscoop, via Social Schools en door informatie op te hangen op het prikbord bij de hoofdingang. U kunt MR-leden in de school of op het plein aanspreken, maar u kunt ook een mail sturen naar mr@heliotroop.asg.nl .

Bij ons op school
Op onze school zitten drie leerkrachten in de MR en drie ouders.  De ouders stellen zich hierbij aan u voor:

Linda Makhloufi.
Sinds September 2016 ben ik lid geworden van de MR. Ik heet Linda Makhloufi, en ben de moeder van Aron (groep 7) en Noah (groep 1/2A) en getrouwd met Reda. Ik ben werkzaam als Community Manager bij Regus Almere in het centrum van Almere. Ik ben bij de MR gegaan om me in te zetten voor zowel de belangen van de ouders als de kinderen op de Heliotroop, dus mocht u opmerkingen / vragen hebben aarzelt u dan niet om mij aan te spreken als u mij ziet lopen in de school.

Judith Temiz
Mijn naam is Judith Temiz, moeder van Ayse Nur (groep 5B), Emre (groep 3B). Samen met mijn man run ik ons eigen bedrijf in Amsterdam.
Sinds kort ben ik lid van de MR van de Heliotroop. Ik vind het leuk om betrokken te zijn bij de verschillende zaken die op school spelen. Naast een goede vorm van kennisoverdracht moet de school ook zorgdragen voor een prettig klimaat waar kinderen zich prettig en veilig voelen, maar waar ook ouders zich thuis voelen. In mijn rol als MR lid wil ik hier graag mijn steentje aan bijdragen.

Mochten er vragen of dingen zijn die betrekking hebben op MR-zaken, dan kun je mij altijd aanspreken.

Monique Dorshorst​
Mijn naam is Monique Dorshorst en ben moeder van Jamie Vlek, (groep 3B) en Romy Vlek (groep 1/2C). Ik ben werkzaam als grafisch vormgever bij een bedrijf in Almere. Ik ben bij de MR gegaan, omdat ik het leuk vind om meer betrokken te zijn bij de school. En mij in te zetten voor een prettige sfeer op school, waarbij iedereen zich op zijn gemak en welkom voelt. Als u ergens tegenaan loopt, op- of aanmerkingen heeft of overloopt van nieuwe ideeën voor de school dan kunt u altijd bij mij terecht.